KAUKANA,
MUTTA
NIIN
LÄHELLÄ.

On luonnollista, että apua tarvitsevaa läheistä, mahdollisesti omia
vanhempia tai perheenjäseniä tuetaan ja autetaan arjessa
selviytymisessä, vaikka kauaksikin.

Tällä testillä voit arvioida, kuinka paljon
käytät aikaasi läheisesi huolehtimiseen.